Kategorie
Humor

W szkole podstawowej doszło do bójki między nauczycielem WF a Zajęć
Praktyczno-Technicznych. Wygrał pan od ZPT.
Wprawdzie karate to karate, ale co młotek, to młotek!

 

Dodaj komentarz

error: