Kategorie
Humor

Amerykańscy naukowcy stwierdzili…

Zauważono, że ludzie spóźniający się na umówione spotkania, zawsze są
weselsi od osób czekających na nich.

 

Dodaj komentarz

error: